Přeskočit na obsah

Přeměna části bývalé nemocnice na město v Uherském Hradišti

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

240 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 5. 2014 - 21. 8. 2014

Datum zveřejnění výsledků

9. 9. 2014

Datum odevzdání soutěžních návrhů

21. 8. 2014 14:00

Datum vyhlášení soutěže

20. 5. 2014

Datum konání hodnotící zasedání poroty

3. - 5. 9. 2014

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 5. 2014

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Urbanistická veřejná ideová jednokolová soutěž


Předmětem soutěže byla idea urbanistického řešení přeměny území o výměře cca 17 ha, které je postupně uvolňováno v souvislosti s probíhající modernizací areálu Uherskohradišťské nemocnice. V platném územním plánu Uherské Hradiště je předmětné území definováno jako návrhová plocha SO.2 – smíšená obytná městská.

 


1. cena

PP Architectc s.r.o., Brno / Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Pavel Pekár

Částka 100 000 Kč

2. cena

GG ARCHICO, a.s., Uherské Hradiště / Ing. arch. Karel Kloupar, Ing. arch. Lenka Vičánková, Ing. arch. Ivan Litera

Částka 60 000 Kč

3. cena

MS Plan s.r.o., Praha / Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Milan Ševčík, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Tomáš Filgas

Částka 40 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Juraj Furdík, Ph.D., Bratislava (SK), Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (SK)

Částka 40 000 Kč