Přeskočit na obsah

Přeměna části bývalé nemocnice na město

Přeměna části bývalé nemocnice na město

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherské Hradiště

Ceny a odměny celkem

240 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 5. 2014 - 21. 8. 2014

Počet odevzdaných návrhů

13

Popis

Urbanistická veřejná ideová jednokolová soutěž

 

Předmětem soutěže byla idea urbanistického řešení přeměny území o výměře cca 17 ha, které je postupně uvolňováno v souvislosti s probíhající modernizací areálu Uherskohradišťské nemocnice. V platném územním plánu Uherské Hradiště je předmětné území definováno jako návrhová plocha SO.2 – smíšená obytná městská.


 


1. cena

Účastník / PP Architects s.r.o., Brno; Autor / Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Pavel Pekár

Částka 100 000 Kč

Místo_1.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Účastník / GG ARCHICO, a.s., Uherské Hradiště; Autor / Ing. arch. Karel Kloupar, Ing. arch. Lenka Vičánková, Ing. arch. Ivan Litera

Částka 60 000 Kč

Místo_2.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Účastník / MS plan s.r.o., Praha; Autor / Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Milan Ševčík, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. Tomáš Filgas

Částka 40 000 Kč

Místo_3_8.jpg
Místo_3_8_c.jpg

3. cena

Účastník / Ing. arch. Juraj Furdík PhD., Bratislava (SK), Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (SK); Autor / Ing. arch. Juraj Furdík PhD., Bratislava (SK), Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (SK)

Částka 40 000 Kč

Místo_3_b.jpg
Místo_3_a.jpg

Soutěž na mapě