Přeskočit na obsah

Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově

Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Ceny a odměny celkem

335 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 7. 2017 - 7. 11. 2017

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení
bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova,
Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým
brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha, což je jistý
nepoměr vůči měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené
komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů.

Jednofázová kombinovaná projektová urbanistická soutěž.

 

Soutěž na mapě