Přeskočit na obsah

Městská hora Beroun

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Beroun

Předpokládané ceny a odměny celkem

850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

30. 8. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

16. 4. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

4. 4. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh je návrh řešení revitalizace lesoparku Městská hora v Berouně. Smyslem soutěže je získat kvalitní krajinářsko-architektonický návrh řešení revitalizace včetně citlivého zakomponování do organismu sídla a krajiny. Řešení revitalizace Městské hory včetně vybraných ploch bude podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě