Přeskočit na obsah

Městská knihovna a veřejné prostranství, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 12. 2022

Popis

Předmětem soutěže bude návrh Městské knihovny v areálu Velké tržnice bývalého cukrovaru. Řešeno bude také přilehlé veřejné prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří navrhovaný objekt a jeho okolí.

Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová užší projektová architetonická soutěž.