Přeskočit na obsah

Městská knihovna a veřejné prostranství, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní s výhradou

Datum odevzdání soutěžních návrhů

3. 11. 2023 15:00

Datum podání žádostí o účast

14. 7. 2023 18:00

Datum vyhlášení soutěže

9. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh Městské knihovny v objektu Velké tržnice (p.č.529/53, k.ú.Břeclav) v areálu bývalého cukrovaru. Řešeno bude také přilehlé veřejné prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří navrhovaný objekt a jeho okolí. Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky úsporný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele a Vyhlášku č.264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výše investičních nákladů pro celý objekt Velké tržnice se předpokládá 300 mil. Kč (bez DPH).

Jednofázová užší projektová architetonická soutěž.

Soutěž na mapě