Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Městská knihovna a veřejné prostranství, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Městská knihovna a veřejné prostranství, areál bývalého cukrovaru, Břeclav

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Břeclav

Ceny a odměny celkem

1 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní s výhradou

Soutěžní lhůta

9. 6. 2023 - 14. 7. 2023

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh Městské knihovny v objektu Velké tržnice (p.č.529/53, k.ú.Břeclav) v areálu bývalého cukrovaru. Řešeno bylo také přilehlé veřejné prostranství mezi ulicí U Stadionu a Kuffnerovým nábřežím v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří navrhovaný objekt a jeho okolí. Objekt bude řešen v maximální možné míře jako energeticky úsporný. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele a Vyhlášku č.264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výše investičních nákladů pro celý objekt Velké tržnice se předpokládá 300 mil. Kč (bez DPH).

Jednofázová užší projektová architetonická soutěž.

finalista IV.

originální regionální architektura s.r.o. (dříve ORA Kutná Hora s.r.o.)

Spolupráce: Ing. arch. Maroš Drobňák, Ing. arch. Pavla Večeřová

Částka 87 500 Kč

ORA-001.jpg
ORA-002.jpg
ORA-003.jpg
ORA-004.jpg

Soutěž na mapě