Přeskočit na obsah

Městská knihovna v České Lípě

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Česká Lípa

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

15. 8. 2023 12:00

Datum vyhlášení soutěže

17. 5. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

11. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je získat komplexní architektonický návrh objektu městské knihovny v České Lípě a přímo souvisejícího prostranství Jeřábkova náměstí. Vybraný tým architekta / generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předpokládané investiční náklady na stavební činnost byly stanoveny na 210.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 18.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě