Přeskočit na obsah

Městská knihovna v Kolíně

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Kolín

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní s výhradou

Datum odevzdání soutěžních návrhů

30. 9. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 5. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 5. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby městské knihovny na Jiráskově náměstí v Kolíně.

Architektonická, otevřená, jednofázová a projektová soutěž.

Soutěž na mapě