Přeskočit na obsah

Městské divadlo v Trutnově

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Trutnov

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Město Trutnov

Porotci nezávislí: Zina Rýgrová, Petr Kracik, Bedřich Falta, Milan Sýkorský, Iva Knappová

Porotci závislí: Ivan Adamec, Hana Horynová, Tomáš Hendrych, Jiří Paták, Veronika Vášová

Termín konání od 8. 10. 2003 do 1. 12. 2003

 

Ceny a odměny celkem: 750 000 Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena – neudělena

2. zvýšená cena (2x)

– Tomáš Turek, Pavel Tomek, Jakub Turek, Lukáš Bureš

– Radek Vopalecký, Luděk Štefek

3. cena – Vladimír Pýcha

4. cena – Petr Kostner, Marie Palkovská, Ondřej Peckert

5. cena – ATIP, a. s., Trutnov

 

Hodnocení poroty nejvýše oceněného návrhu Tomáše Turka, Pavla Tomka, Jakuba Turka a Lukáše Bureše

Urbanisticky vhodnou a jednoduchou formou začleňuje objekt budoucího městského divadla do organismu města. Lapidárnost hmoty je v souladu s pojetím divadelního prostoru a společenské funkce. Návrh prokazuje ekonomické řešení jak provozu, tak realizace. Rovněž prokazuje znalost jevištního provozu. Výtvarné pojetí exteriérů i interiérů je vzhledem k charakteru objektu strohé. I přes tyto výhrady byl tento návrh oceněn druhou zvýšenou cenou.

 

trutnov_turek.jpg 

 

 

Hodnocení poroty nejvýše oceněného návrhu Radka Vopaleckého a Luďka Štefka

Velmi silná myšlenka návrhu spočívá v originálním způsobu zpracování divadelního prostoru jako „scénografie navenek“. Projekt významně oživuje městské prostředí dané lokality a zapojuje divadlo a jeho společenské prostory do organismu města. Přes provozní nedostatky, zejména v hledištní části, ale i v řešení jeviště, byl návrh oceněn pro významný přínos v oblasti chápání divadelní budovy současnosti zvýšenou druhou cenou.

 

trutnov_vopalecky.jpg  

Soutěž na mapě