Přeskočit na obsah
Již dnes od 16 hod. diskuze v rámci cyklu OTTA o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Více informací. >

Městský dům Za papírnou

Městský dům Za papírnou

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

Ceny a odměny celkem

1 650 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 7. 2022 - 9. 9. 2022

Počet odevzdaných návrhů

45

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je novostavba městského bytového domu. Pozemek pro nový městský dům se nachází v ulici Za Papírnou, parc. č. 291,292, k. ú. Holešovice o celkové rozloze 783m2 na nároží ulic Železničářů a Za Papírnou v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice a vlakové zastávky Praha Holešovice zastávka. Lokalita se nachází ve specifické oblasti Velkého rozvojového území Holešovice, na které probíhá změna ÚP, ze které zadání vychází. Dům by měl reagovat na potřebu městské části nabídnout městské bydlení různým zájmovým skupinám  služební byty, byty pro lidi se zdravotním postižením či ze sociálně rizikových skupin. Převažovat by měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Parter je požadován aktivní, kde kromě komerční části by měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost (v tuto chvíli je uvažována dětská skupina pro min. 21 dětí). Cílem městské části je stavba ekonomicky i ekologicky šetrné budovy, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově plánované čtvrti.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/p7b.

 

3. cena

Rozálie Domoráková, Matěj Šebek
Spolupráce: Zdeněk Pech, Hana Novotná (3D model), Jan Kuchař (statika), Daniel Jansa (PBŘ), Tomáš Oubrecht (doprava)

Částka 350 000 Kč

3_cena_domorakova_1.jpg
3_cena_domorakova_2.jpg
3_cena_domorakova_3.jpg

Mimořádná odměna

bams office a Ladislav Müller

Michal Solár, Blanka Solár

Částka 50 000 Kč

mimoradna_odmena_bams_office_1.jpg
mimoradna_odmena_bams_office_2.jpg
mimoradna_odmena_bams_office_3.jpg

Soutěž na mapě