Přeskočit na obsah

Možnosti využití modulární výstavby

Možnosti využití modulární výstavby

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Ceny a odměny celkem

60 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

15. 9. 2006 - 15. 1. 2007

Počet odevzdaných návrhů

24

Popis

Předmět soutěže: Zpracování soutěžního návrhu využití nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů. Při konstrukci budov musí být využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm nebo 3.000 x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm.

Účel a poslání soutěže: Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a přídavnými prvky, které „oživí“ strohost modulárních staveb.

1. cena

Neudělena.

2. cena

Bc.Radek Brunecký a Bc.Hana Drdlová, VUT FA Brno

moduly_1cena_1.jpg

2. cena

Michal Kryštof, VUT FA Brno

moduly_1cena_2.jpg

2. cena

Tomáš Horalík a Libor Kaplan, VUT FA Brno

moduly_1cena_3.jpg

2. cena

Marcel Růžička, FA ČVUT Praha

moduly_1cena_4.jpg

3. cena

Bc.Oldřich Navrátil, VUT FA Brno

3. cena

Jan Durdík, FA ČVUT Praha

3. cena

Bc.Martin Franěk, VUT FA Brno

3. cena

Martin Neruda, FA ČVUT Praha