Přeskočit na obsah

Mohelnice - "Řešení náměstí Svobody"

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

18. 8. 2014

Popis

ČKA zaznamenala, že Město Mohelnice dne 22. července 2014 vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh s názvem „Řešení náměstí Svobody“.

 

Na základě ustanovení právních předpisů, které upřesňují náležitosti soutěží o návrh, není možné vyhlášenou soutěž považovat za regulérní architektonickou soutěž.

 

ČKA vytýká absenci odborné poroty složené jak z členů závislých na vyhlašovateli, tak z členů nezávislých, kteří musí být v nadpoloviční většině. Posouzení návrhů předem známou porotou je zásadní deklarací nestranného a odborného posuzování zaslaných návrhů.

 

Současně ČKA upozorňuje na fakt, že dokument o vyhlášení soutěže, především jeho členění do konkrétních bodů, poukazuje na znalost vzorových soutěžních podmínek podle Soutěžního řádu ČKA. Tuto skutečnost nelze vnímat jinak, než vědomé konání v rozporu se Soutěžním řádem ČKA.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.