Přeskočit na obsah

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Moravskoslezský

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-urbanistická, projektová soutěž, kombinovaná, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení "Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny" při předpokládaných investičních nákladech 500 mil. Kč (pět set milionů korun českých) určených pro realizaci stavby a technologie.

Porota:

  • Závislí: Ing. Jiří Carbol, Ing. Zbyněk Stanjura, PhDr. Jaroslava Wenigerová, Ing. Lea Prchalová
  • Nezávislí: Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. Martin Svoboda, Doc.Ing. arch. Milan Stehlík, CSc., Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Milena Vitoulová
  • Náhradníci závislí: Josef Figura, Ing. Jiří Veverka, JUDr. Eva Kafková
    Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Josef Patrný

 

Termín konání soutěže: 30.6.2004 - 15.9.2004

Počet přihlášených prací: 43 návrhů

Ceny a odměny celkem: 3 500 000,- Kč.

1. cena (1 250 000,- Kč) byla udělena návrhu autorů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře Lukrécie Lachmanové, Jan Kratochvíla a N. Waltera (vizualizace) z Brna.
2. cena nebyla udělena
3. cena (2x 775 000,- Kč) byly uděleny dvě třetí ceny:

  • autoři Ing. arch. Tomáš Havlíček a Ing. arch. Vítězslav Nový
  • autoři Mgr. Ing. arch. Wieslav Kubica, Ing. arch. Daniel Piecuch, Ing. arch. Luďek Šamšula, Ing. Michal Pokorný

Odměny: byly uděleny dvě odměny po 350 000,- Kč
- návrhu Jiřího Smolíka, Zdeňka Rychteříka, Mileny Kubiszové, Martina Šafránka a spolupracovníků Jakuba Maršíka a Pavla Marka z ateliéru VYŠEHRAD.
- návrhu Pavla Rady, Milana Raka, Alexandra Skalického, Ivety Rakové, Libora Rydla a spolupracovníků Bc. Aleny Režné, Bc. Jiřího Vokřála, arch. Škopána, Ing. Lenky Němcové a Jana Rybáře.

kupi_zakres01.jpgHodnocení vítězného návrhu

:
Závazné ukazatele stavebního programu byly splněny.
Všechny prostory uvedené ve stavebním programu jsou v návrhu zahrnuty. Roztříštěnost studoven i ostatních provozů do mnoha podlaží zvyšuje nároky na počet pracovníků. Absentuje kavárna pro registrované čtenáře. Nelogičnost umístění některých provozů např. půjčovny dokumentů lze řešit přesunutím pracoviště.
Provoz je řešen přehledně, záporem je pouze vzdálenost ze skladů ke knižním výtahům a existence dvou kontrolních bodů. Podlaží o malé ploše umožňují stejné základní uspořádání ve všech podlažích bez křížení provozů. Řešení vyžaduje vyšší počet zaměstnanců.
Návrh knihovny v kubusu na výšku vytváří celou řadu architektonicky zajímavých vnitřních prostor úspornými prostředky. Jedná se o velmi kvalitní soutěžní návrh.
Navržený konstrukční systém nosných železobetonových jader v kombinaci s obvodovými subtilními sloupy po obvodě fasády skýtá otázku reálnosti navržených železobetonových stropních desek. Pravidelný rastr budovy však umožňuje jednoduché, racionální konstrukční řešení. Vodní plocha na střeše skladu knih si vyžádá technicky precizní řešení. Kubatura stavby je vyšší.
Úplné prosklení uzavřeného objemu stavby není provozem knihovny odůvodněné. Bylo by energeticky náročné. Předsazená kovová síť by si v našich podmínkách vyžádala zvýšené náklady na čištění a údržbu.
Výrazný solitér úmyslně pootočený vůči geometrii ul. 28. října splňuje všechny požadavky na řešení urbanistických souvislostí. Minimálními prostředky je dosaženo výrazného účinku. Strohá geometrie je změkčena vodní hladinou. Nezpochybnitelná veřejná budova se otevírá v parteru komunikaci s okolím.

kupi_zakres02.jpg

kupi_zakres03.jpg

Soutěž na mapě