Přeskočit na obsah

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kraj Moravskoslezský

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-urbanistická, projektová soutěž, kombinovaná, veřejná anonymní, jednokolová

Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Předmět soutěže:
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení "Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny" při předpokládaných investičních nákladech 500 mil. Kč (pět set milionů korun českých) určených pro realizaci stavby a technologie.

Porota:

  • Závislí: Ing. Jiří Carbol, Ing. Zbyněk Stanjura, PhDr. Jaroslava Wenigerová, Ing. Lea Prchalová
  • Nezávislí: Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. Martin Svoboda, Doc.Ing. arch. Milan Stehlík, CSc., Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Milena Vitoulová
  • Náhradníci závislí: Josef Figura, Ing. Jiří Veverka, JUDr. Eva Kafková
    Náhradníci nezávislí: Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. Josef Patrný

 

Termín konání soutěže: 30.6.2004 - 15.9.2004

Počet přihlášených prací: 43 návrhů

Ceny a odměny celkem: 3 500 000,- Kč.

1. cena

akad. arch. Ladislav Kuba, Tomáše Pilař, Lukrécie Lachmanová, Jan Kratochvíl a N. Waltera (vizualizace)

Částka 1 250 000 Kč

49.jpg

3. cena

Ing. arch. Daniel Piecuch, Mgr. Ing. arch. Wieslav Kubica, Ing. arch. Luďek Šamšula, Ing. Michal Pokorný

Částka 775 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Tomáš Havlíček a Ing. arch. Vítězslav Nový

Částka 775 000 Kč

Odměna

Jiří Smolík, Zdeňek Rychteřík, Milena Kubiszová, Martin Šafránek
Spolupráce: Jakub Maršík a Pavel Marek z ateliéru VYŠEHRAD

Částka 350 000 Kč

Soutěž na mapě