Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Most Kosmonautů

Most Kosmonautů

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Jihočeský kraj

Ceny a odměny celkem

2 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

4. 5. 2023 - 11. 7. 2023

Datum rozhodnutí

20. 4. 2023

Počet odevzdaných návrhů

24

Více informací

Popis

Jihočeský kraj vyhlásil soutěž o návrh na nový Most Kosmonautů. Cílem soutěže bylo získat komplexní architektonický návrh mostu, který nahradí stávající most ev. č. 156-001b (Most Kosmonautů) přes řeku Malši v Českých Budějovicích. Vítěz bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavatelem během navazujících fází dle uzavřené smlouvy, až do výkonu autorského dozoru.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh.

1. cena

ATELIER HORKÝ s.r.o.

Spolupráce: Ing. Vladimír Janata, CSc. (EXCON, a.s.), Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. (EXCON, a.s.), Ing. Petr Kyzlík (EXCON, a.s.), Ing. Milan Hojgr (betonová konstrukce), Ing. Zbyněk Píša (ATELIÉR DOPI, s.r.o.), Ing. Petr Děták (vodní hospodářství), Ing. Pavel Stejskal (AKUSTE s.r.o.), Ing. Ladislav Tikovský (atelier světelné techniky s.r.o.)

Částka 500 000 Kč

1. cena Atelier Horky (1).jpg
1. cena Atelier Horky (2).jpg
1. cena Atelier Horky (3).jpg

2. cena

Refuel s.r.o

Spolupráce: Ing. Vojtěch Konečný (PIS Pechal, s.r.o.), Ing. Petr Nečesal (PIS Pechal, s.r.o.), Ing. Libor Helán (LH geoprojekt s.r.o.), Petr Šiška (KOMPRAH, s.r.o.), Ing. arch. Roman Hudec (ERCO Lighting GmbH)

Částka 350 000 Kč

2. cena Refuel (1).jpg
2. cena Refuel (2).jpg
2. cena Refuel (3).jpg

finalista II.

Lucid Architects Limited

Iago Ferreira Souza, Michael Forward, Tom Baldwin
Spolupráce: Robert Westcott, Tom Robertson
II. finalista Lucid Architects (1).jpg
II. finalista Lucid Architects (2).jpg
II. finalista Lucid Architects (3).jpg

Soutěž na mapě