Přeskočit na obsah

Most Kosmonautů

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Jihočeský kraj

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

11. 7. 2023 15:00

Datum vyhlášení soutěže

4. 5. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

20. 4. 2023

Více informací

Popis

Jihočeský kraj vyhlašuje soutěž o návrh na nový Most Kosmonautů. Cílem soutěže je získat komplexní architektonický návrh mostu, který nahradí stávající most ev. č. 156-001b (Most Kosmonautů) přes řeku Malši v Českých Budějovicích. Vítěz bude následně pokračovat ve smluvní spolupráci se zadavatelem během navazujících fází dle uzavřené smlouvy, až do výkonu autorského dozoru.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh.

Soutěž na mapě