Přeskočit na obsah

Nový sdružený městský most přes Vltavu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy

Regulérnost

Regulérní

Popis

Druh soutěže: veřejná anonymní, projektová, dvoukolová, architektonicko-konstrukční soutěž o návrh

Vyhlašovatel: Magistrát hlavního města Prahy, zplnomocnění zástupci: Jiří Zeman

Sekretář soutěže: DELTAPLAN s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha7, Tel: 234 602 713, fax: 234 602 714, e-mail: darbujan@deltaplan.cz

Předmět soutěže:Návrh nejvhodnějšího architektonického ztvárnění a konstrukčního řešení nového sdruženého silničního a tramvajového mostu přes Vltavu a jeho začlenění do krajinného rázu v souvislosti s volbou koncepce konstrukce mostu. Most přes Vltavu je jako stavební objekt SO 9031.01 Trojský most součástí stavby č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, souboru staveb Městského okruhu ( dále jen MO ) v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka.

Účel a poslání soutěže: Vzhledem k tomu, že nový most přes Vltavu výrazně ovlivní vzhled trojské kotliny a na základě doporučení z procesu projednání dokumentace DÚR, rozhodl se investor upřesnit architektonicko – konstrukční řešení Trojského mostu formou soutěže, která umožní vybrat z více návrhů optimální řešení vyhovující jak technickým parametrům, tak architektonickým požadavkům na toto inženýrské dílo.

Porota

Řádní členové poroty

 • Ing. Jan Bürgermeister - MHMP
 • Ing. Jiří Toman - MHMP OMI
 • JUDr. Tomáš Vavřinec - MČ P7
 • Ing. Arch. Petr Mareš - MČ P8
 • Ing.arch. Jan Aulík - ČKA
 • Ing.arch. Milan Košař - ČKA
 • Prof. Ing.arch. Miroslav Masák - ČKA
 • Akad.arch. Ladislav Kuba - ČKA
 • Doc.ing. Vladislav Hrdoušek - ČKAIT
 • Ing. Jiří Plíčka - ČSSI
 • Ing. Jiří Hejnic - ČKAIT

 

Náhradníci poroty

 • Ing.arch. Stanislav Stránský - MČ P7
 • Ing. Filip Koucký - MČ P8
 • Prof. Ing. Vladimír Křístek - MHMP
 • Ing. Michael Zachař - NPÚ
 • Akad.arch. Antonín Polony - ČKA
 • Doc.Ing.Mencl Vojtěch - ČKAIT
 • Ing. Vratislav Baum - ČSSI

Ceny a odměny celkem:2 600 000,- Kč.

1. cena (700.000,- Kč)
Ing. Jiří Petrák, Ing. Ladislav Šašek (Mott MacDonald Praha s.r.o.) a Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Ing. akad. arch. Libor Kábrt (Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.)
troja_1_cena_1.jpg troja_1_cena_2.jpg

troja_1_cena_3.jpg troja_1_cena_4.jpg

2. cena- neudělena

3. cena (450.000,- Kč)
Prof. Ing. Jiří Stráský (Stráský, Hustý a partneři s.r.o.)
troja_3_cena_2_1.jpg troja_3_cena_2_2.jpg

3. cena (450.000,- Kč)
Ing. arch. David Titz, Ing. arch. Zbyněk Svoboda, Ing. Ladislav Huryta, Martin Matůšů (ARCHicon s.r.o)
troja_3_cena_19_1.jpg

troja_3_cena_19_2.jpg troja_3_cena_19_3.jpg

troja_3_cena_19_4.jpg

Odměny celkem: 1 000.000,- Kč (celková částka byla rozdělena mezi pět návrhů postupujících do druhého kola soutěže)

Ostatní návrhy hodnocené ve 2. kole:

Návrh č. 4
Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák, spoluautoři: Bc. Barbora Šimonová, Bc. Libor Dašek (Atelier AGP)
troja_navrh_4_1.jpg troja_navrh_4_2.jpg

troja_navrh_4_3.jpg

Návrh č. 9
Ing. arch. Martin Rösler, Ing. Vít Hlaváček, spolupráce: Michaela Chvojková, Radek Jiránek
troja_navrh_9_1.jpg

troja_navrh_9_2.jpg troja_navrh_9_3.jpg

Soutěžní podmínky ke stažení: sp_troja_most_060317_reg.pdf

 

Soutěž na mapě