Přeskočit na obsah

MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6

MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 11. 2019 - 6. 1. 2020

Počet odevzdaných návrhů

21

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Předpokládaná hodnota investice činila 50 mil. Kč bez DPH.
Součástí předmětu soutěže byl ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

2. cena

archiw studio

Spolupráce: Adéla Vojíková, Ing. arch. Pavel Stehlík, Spolupráce:

Částka 140 000 Kč

2.cena - panel 1.jpg
2.cena - panel 2.jpg
2.cena - panel 3.jpg

3. cena

Spolupráce: Ing. Ondřej Horák, Ing. arch. Anna Marie Černá, Ing. arch. Radana Jarolímová, Spolupráce:

Částka 90 000 Kč

3.cena - panel 1.jpg
3.cena - panel 2.jpg
3.cena - panel 3.jpg

Odměna

PROJEKTIL ARCHITEKTI

Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister
Spolupráce: Ing. arch. Ondřej Havlín, Spolupráce:

Částka 40 000 Kč

odměna - panel 1.jpg
odměna - panel 2.jpg
odměna - panel 3.jpg

Soutěž na mapě