Přeskočit na obsah

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Suchdol

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 7. 2018 - 15. 10. 2018

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení měl být také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel kladl důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž o návrh.

 2. cena

doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Vojtěch Beran, Bc.Barbora Lopraisová

Částka 200 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

ADR, s.r.o.

MgA. Aleš Lapka, Ing. arch. Walter Schubert

Částka 150 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě