Přeskočit na obsah

Muzea ghetta Terezín

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Památník Terezín, státní příspěvková organizace

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

11. 11. 2021

Datum podání žádostí o účast

10. 12. 2021 14:00

Datum vyhlášení soutěže

11. 11. 2021 00:00

Více informací

Popis

Stěžejním záměrem Památníku Terezín je vytvořit moderní expozici, která pro prezentaci daného tématu využije množství vhodných výrazových prostředků a audiovizuálních prvků. Vedle moderního expozičního prostoru chceme vybudovat komfortní zázemí pro návštěvníky, které bude odpovídat současným trendům. Naším přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii.

Veřejná zakázka na služby zadávaná v řízení se soutěžním dialogem.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/ter#

Soutěž na mapě