Přeskočit na obsah

Veřejná zakázka na vypracování prováděcí studie archtiektonicko-výtvarného řešení expozic a vybavení nového expozičního systému Muzea Vysočiny Třebíč

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

7. 1. 2009

Popis

Po posouzení zadávacích podmínek veřejné zakázky na vypracování prováděcí studie architektonicko-výtvarného řešení expozic a vybavení nového expozičního systému Muzea Vysočiny Třebíč, Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní veřejnou zakázku v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci cen a předem jmenované nezávislé poroty.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se veřejné zakázky neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde.