Přeskočit na obsah

Cena nadace proměny 2010

Cena nadace proměny 2010

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Nadace Proměny a Město Sušice

Ceny a odměny celkem

200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace ostrova Santos v centru města Sušice (dále jen „Ostrov Santos“).Ostrov Santos se nachází v blízkosti městského centra a sušického sídliště. Ze všech stran je území ohraničeno vodními toky: řekou Otavou a Mlýnským potokem, a svým charakterem se blíží lužnímu lesu. Městský lesopark o rozloze 38.750 m2 byl na ostrově založen před 1. světovou válkou a za první republiky se stal centrem společenského dění v Sušici. Po válce začal park kvůli chybějící údržbě chátrat, přesto je dodnes vyhledávaným místem. Území je součástí ekologicky významného lokálního biocentra Pod Kateřinkou. Pokrývá jej pestrá skladba listnatých i jehličnatých dřevin, mezi nimi i památná lípa srdčitá. Cílem projektového záměru Města Sušice a nadace PROMĚNY je vytvořit z řešeného území ojedinělé místo poskytující rozmanité možnosti rekreace. 

1. cena

FLORART (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph. D. Zdena Rudolfová, Ing. Martin Kovář, Pavel Cupák, Ing. arch. Petra Handlířová a Ing. Hana Skalková)

Spolupráce:

2. cena

Atelier zahradní a krajinářské architektury (Ing. Zdeněk Sendler, spolupráce: Lucie Radilová, Radka Táborová, Václav Babka)

Spolupráce:

3. cena

a05, atelier zahradní a krajinářské architektury (Ing. Pavlína Malíková, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Petra Novotná, Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová

Spolupráce:

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.