Přeskočit na obsah

Nákupní centrum Kotlanova – PD

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

29. 3. 2016

Popis

Česká komora architektů zaznamenala výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákupní centrum Kotlanova – PD“, vyhlášenou městskou částí Brno - Líšeň, na kterou pohlíží jako na neregulérní soutěž.

 Zasádní problémem je požadavek bezplatného předložení tvůrčího řešení předmětu zakázky, nejsou deklarovány žádné ceny a odměny. Předložení tvůrčího řešení by mělo být požadováno výhradně v architektonické či urbanistické soutěži nebo soutěží o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb.. Dalším problémem je neznalost složení poroty, tedy neznalost faktu, zda porota bude schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení; soutěžní řád i zákon o veřejných zakázkách obsahují požadavek na porotu s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.