Přeskočit na obsah

Náměstí Edvarda Beneše

Náměstí Edvarda Beneše

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 7. 2021 - 30. 9. 2022

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl, v ideové rovině, urbanistický návrh území náměstí Dr. Edvarda Beneše a jeho bezprostředního okolí nacházející se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a, v projektové rovině, návrh urbanisticko-architektonického řešení veřejného prostranství na pozemcích parcelní číslo 405/1, 405/8, 405/9, 405/13, 405/14, 405/15, 407/1, 407/2, 407/3, 3494/1, 3550/1, 3550/33, které jsou součástí zájmového území. Návrh bude sloužit k další koordinaci městských a soukromých investičních záměrů.

Dvoufázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

Soutěž na mapě