Přeskočit na obsah

Plzeň, náměstí Emila Škody

Plzeň, náměstí Emila Škody

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Ceny a odměny celkem

400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

13. 6. 2014 - 20. 8. 2014

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu na řešení prostoru „náměstí Emila Škody“ s důrazem na doplnění a intenzifikaci urbanistické struktury a vymezení veřejného prostranství. Stanovené základní principy řešení zahrnovaly nalezení nové podoby významné části města i významného veřejného prostoru širší centrální oblasti. Návrhem měl být vytvořen odpovídající prostor organicky zapojený do struktury města, slučující charakter historické blokové zástavby se současnými společenskými aktivitami vytvářející polyfunkční prostředí a umožňující komfortní průchod, zastavení i pobyt. Zároveň měl řešit potřeby dopravy v klidu.
1. cena

Ing. arch. Petr Bouřil, Bc. Sandra Gulázsiová, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer

Částka 190 000 Kč

Místo_1.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Autorský kolektiv „20-21 architekti“: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Alexandra Kvasnicová, Bc. Miroslav Styk

Částka 130 000 Kč

Místo_2.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Ing. arch. Jakub Smolka, Ing. arch. Vít Polák

Částka 80 000 Kč

Místo_3.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě