Přeskočit na obsah

Náměstí Jana Pernera - západní brána do města

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 5. 2024

Popis

Předmětem soutěže je pořízení kvalitního urbanisticko-architektonického návrhu s definovaným prostorovým a funkčním řešením lokality širšího přednádraží podél části ulic Palackého a Kpt. Bartoše (západní „brána“ do města).  Těžištěm návrhu zůstává řešení veřejného prostranství a zástavby západní hrany náměstí Jana Pernera, po odstranění původního bytového domu. Bez řešení širších souvislostí a kontextu nejbližšího okolí náměstí J. Pernera totiž nelze zodpovědně přistoupit k řešení otázky dokomponování předmětného prostoru přednádraží. 

Cílem soutěže je ověřit možnosti lokality z hlediska prostorového řešení a funkčního pojetí území a poskytnout zadavateli širší portfolio názorů na jeho možnou architektonickou podobu. Oceněná řešení tak mohou být iniciačními návrhy pro zpracování zadání územních studií v této lokalitě, zadáním návrhu stavby nebo podnětem pro pořízení změny územního plánu (např. změna funkční plochy).

Urbanisticko-architektonická, otevřená, jednofázová, ideová soutěž.