Přeskočit na obsah

Zpracování návrhu nového uspořádání náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Frýdlant

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická soutěž, veřejná anonymní, ideová, jednokolová

Vyhlašovatel: Město Frýdlant

Porotci nezávislí: Zdeněk Auer, Michaela Dvořáková, Jiří Suchomel, Petr Leinert, Hana Drdová, Iva Beranová
Porotci závislí: Jindřich Wurm, Stanislav Kvapil, Eduard Dušánek, Luděk Zelenka, Ing. Jiří Mikoláš
Termín konání od 15. 5. 2002 do 11. 9. 2002

Ceny a odměny celkem: 268 000,- Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena
- Josef Patrný, Jiří Janďourek, Vladimír Balda

2. cena
- Ladislav David, Jitka Skalická

3. cena
- Jana Medlíková, Tomáš Myslivec

Odměna
- Petr Vaneš, Pavel Vlk

Odměna (3x)
- Marie Bajcurová
- Rudolf Bergr, Diana Brožková
- Jaroslav Stránský, Vlastimil Stránský

Realizace: Město Frýdlant uspořádalo anketu, v níž vyhrál jeden z odměněných návrhů – autoři: Rudolf Berger a Diana Brožková. V nejbližší době rozhodne nové zastupitelstvo, který návrh a jakým způsobem by se měl ve volebním období zastupitelů realizovat.

Soutěž na mapě