Přeskočit na obsah

Nápady pro Kolín

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Kolín

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

19. 5. 2014

Popis

Architektonická studentská soutěž „Nápady pro Kolín“

Předmětem soutěže o návrh bude zpracování architektonického návrhu vybraných lokalit, nové drobné městské architektury. Výběr z pěti lokalit, kde bude řešeno vnější prostředí - lokality č. 1, 2, 5, 7, 8 ze soutěžních podkladů.