Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), již dnes v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Nápady pro Kolín

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Město Kolín

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

19. 5. 2014

Popis

Architektonická studentská soutěž „Nápady pro Kolín“

Předmětem soutěže o návrh bude zpracování architektonického návrhu vybraných lokalit, nové drobné městské architektury. Výběr z pěti lokalit, kde bude řešeno vnější prostředí - lokality č. 1, 2, 5, 7, 8 ze soutěžních podkladů.