Přeskočit na obsah

Transformace a rekonstrukce Veletržního paláce

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Národní galerie v Praze

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 8. 2019

Popis

Předmětem veřejné zakázky bude zajištění služeb spočívajících především v dopracování architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle níže uvedené specifikace pro rekonstrukci a revitalizaci budovy Veletržního paláce a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací dokumentaci.

Investor předpokládá, že se soutěžním dialogem v rámci tohoto zadávacího řízení dopracuje k architektonickému návrhu komplexního řešení rekonstrukce budovy Veletržního paláce, která z něj vytvoří hlavní sídlo Národní galerie v Praze a povede k vytvoření moderní, inspirativní a přátelské kulturní instituce mezinárodního významu s atraktivním programem – muzea umění, vyhledávaného domácími i zahraničními návštěvníky všech věkových kategorií.

Klíčovými tématy jsou vytvoření atraktivního, diagonálními průhledy dynamizovaného vnitřního prostoru budovy Veletržního paláce s monumentálním vstupem, zkvalitnění výstavních prostor zejména zvýšením stropů a využitím přirozeného světla, zpřehlednění navigace návštěvníků a optimalizace provozního zázemí, zatraktivnění veřejného prostoru před hlavní fasádou budovy Veletržního paláce a jeho propojení s okolím.

 

Veřejná zakázka bude zadávaná v tzv. řízení se soutěžním dialogem v souladu s ustanovením § 68 a násl. ZZVZ.

Aktuálně není znám přesný termín zahájení.