Přeskočit na obsah

Návrh a realizace výtvarného řešení pohledových stěn Laboratorního centra Fakulty technologické

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

22. 11. 2013

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu „Návrh a realizace výtvarného řešení pohledových stěn Laboratorního centra Fakulty technologické“, kterou vyhlásila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.