Přeskočit na obsah

Návrh architektonického řešení výstavy VHÚ Praha

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu „Návrh architektonického řešení výstavy VHÚ Praha“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.