Přeskočit na obsah

Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 8

Předpokládané ceny a odměny celkem

3 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

6. 1. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů

1. 4. 2022 10:00

Datum vyhlášení soutěže

6. 1. 2022

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

6. 12. 2021

Více informací

Popis

Předmětem připravované jednokolové architektonické soutěže o návrh bude návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a jídelny a další navazující infrastruktury a ploch včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury v lokalitě Rohanské nábřeží, Praha 8; celkem cca 9.500 m2 hrubé podlahové plochy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě