Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o strategii České komory architektů! Debata proběhne v rámci série akcí OTTA (Otevřený think tank architektů), již dnes v úterý 21. března od 16.30 hod. Účastnit se můžete osobně v pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6) anebo on-line. Více informací >

Návrh interiéru Střediska volného času Rýmařov

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

16. 2. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k výběrovému řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Návrh interiéru Střediska volného času Rýmařov“, které vyhlásilo Středisko volného času Rýmařov, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Absentuje zde předem jmenovaná porota (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA), chybí také ceny a odměny (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené v § 7 Soutěžního řádu České komory architektů.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko