Přeskočit na obsah

Návrh řešení dětského hřiště v sadu Jožky Jabůrkové

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

9. 3. 2023

Popis

Česká komora architektů zaznamenala vypsanou veřejnou zakázku s názvem "Návrh řešení dětského hřiště v sadu Jožky Jabůrkové," která je architektonickou soutěží a nemá potvrzení o regulérnosti.

Podmínky Vaší veřejné zakázky jsou nastaveny tak, že není možné potvrdit její regulérnost, a to především z následujících důvodů:

  • není sestavena porota v adekvátním složení s většinou odborníků nezávislých na zadavateli;
  • u architektonické soutěže není možná neanonymita (s výjimkou vícefázových soutěží, u kterých může být druhá fáze neanonymní);
  • s ohledem na celkovou cenu díla by souhrn cen a odměn měl být minimálně 75.000,- Kč, přičemž výše první ceny by měla být alespoň 45.000,- Kč;
  • samotná cena následné zakázky je o polovinu nižší, než je její odpovídající výše.

Zmíněnou zakázku ČKA označila jako neregulérní.