Přeskočit na obsah

Návrh urbanistické koncepce obce Úholičky

Návrh urbanistické koncepce obce Úholičky

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Úholičky

Ceny a odměny celkem

120 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 9. 2013 - 3. 12. 2013

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování strategie územního rozvoje, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny celého správního území obce Úholičky tvořeného katastrálním územím 773239 Úholičky.

1. cena

Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

Částka 70 000 Kč

uholicky_1cena_1.jpg
uholicky_1cena_2.jpg

2. cena

Projektis, s.r.o., Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. Arch. Michal Leňo

Částka 50 000 Kč

uholicky_2cena_1.jpg
uholicky_2cena_2.jpg

3. cena

Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Michal Zaremba

Částka 40 000 Kč

uholicky_3cena_1.jpg
uholicky_3cena_2.jpg

Soutěž na mapě