Přeskočit na obsah

Nečín – Krajina a místo

Nečín – Krajina a místo

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

O.s. za životní prostředí regionu Hříměždice, Nečín, Obory

Ceny a odměny celkem

140 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

28. 7. 2009 - 16. 11. 2009

Počet odevzdaných návrhů

3

Popis

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského návrhu nečínské krajiny, který bude zahrnovat analýzu krajiny, vyjádření základního přístupu autora ke krajině i k životu lidí v ní (koncept) a architektonické řešení vybraných míst.

 

Vyzvaní účastníci:

1. Atelier zahradní a krajinářské architektury

    Ing. Zdenek Sendler

    Ing. Václav Babka

2. Löw & spol, s.r.o.

    Doc. Ing. arch. Jiří Löw

    Ing. Eliška Zimová

3. Under-construction architects

    MgA. Viktor Vlach

    Ing. arch. Vladimír Vašut

4. Ing. Eva Wagnerová

 

1. cena

Ing. Eva Wagnerová

Částka 70 000 Kč

slana_1_cena_necin__1.jpg
slana_1_cena_necin__2.jpg
slana_1_cena_necin__3.jpg
slana_1_cena_necin__4.jpg

2. cena

Under-construction architects (MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Vladimír Vašut)

Částka 45 000 Kč

slana_2_cena_necin__1.jpg
slana_2_cena_necin__2.jpg
slana_2_cena_necin__3.jpg
slana_2_cena_necin__4.jpg

3. cena

Löw & spol, s.r.o. (Doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Eliška Zimová)

Částka 250 000 Kč

slana_3_cena_necin__1.jpg
slana_3_cena_necin__2.jpg
slana_3_cena_necin__3.jpg
slana_3_cena_necin__4.jpg

Soutěž na mapě