Přeskočit na obsah

Neregulérní soutěž „Vizuální koncepce Pražského Quadriennale 2015“

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

18. 12. 2013

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na zjednodušené podlimitní řízení: Vizuální koncepce Pražského Quadriennale 2015. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách je sice uvedena jmenovitě porota, ale nadpoloviční většina členů poroty není nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.