Přeskočit na obsah

NG, PRAHA JINONICE – NOVOSTAVBA DEPOZITÁRNÍ BUDOVY, 1. A 2. ETAPA - SOUTĚŽNÍ DIALOG

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Národní galerie v Praze

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

20. 3. 2020

Datum odevzdání soutěžních návrhů

29. 9. 2020 10:00

Datum vyhlášení soutěže

20. 3. 2020

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

15. 4. 2020

Více informací

Popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle uvedené specifikace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích.

Veřejná zakázka zadávaná v řízení se soutěžním dialogem.