Přeskočit na obsah

Nová Alšova Jihočeská galerie

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Alšova jihočeská galerie

Předpokládané ceny a odměny celkem

5 400 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

10. 5. 2024 00:00

Datum vyhlášení soutěže

14. 2. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

24. 1. 2024

Více informací

Popis

Po lhůtě pro podání soutěžních návrhů nastaly technické problémy, které Zadavateli znemožnily otevření elektronicky přijatých soutěžních návrhů. Z tohoto důvodu nemohlo dojít ani ke zpřístupnění soutěžních návrhů porotě soutěže. Zadavatel byl v návaznosti na vzniklou situaci nucen rozhodnout o zrušení soutěže s tím, že soutěž bude na začátku června 2024 opakovaně vyhlášena. 

Podmínkou pro vyhlášení nové soutěže je možnost odškodnění původních účastníků, pokud se rozhodnou neúčastnit opakované soutěže, a to ve výši, která by jim příslušela dle původního výpočtu v souladu s §6 odst. 3 SŘ ČKA. 

Ideální řešení takové situace již neexistuje, nicméně považujeme zvolenou cestou za nejvíce odpovídající samotnému smyslu podpory architektonických soutěží, ke kterému je ČKA zavázaná dle zákona.

Vyjádření předsedy PS Soutěže Mirko Leva:

Situace kolem architektonické soutěže Nová Alšova Jihočeská galerie vznikla po jedinečné souhře nešťastných okolností, kdy výsledkem jsou architektonické návrhy uzamčené ve virtuálním prostředí.

Tento stěží uvěřitelný stav nastal po odevzdání v elektronickém prostředí. Soutěžní práce architektů nejsou za daných okolností pro Zadavatele dostupné, což překvapilo i ČKA. Organizátor nás podrobně seznámil s důvody a vysvětlil navrhované řešení vyhlášení opakované soutěže, které v mezích Zákona o zadávání veřejných zakázek připadá v úvahu.

Soutěžní řád ČKA na tuto ojedinělou situaci není připraven a požaduje v případě zrušení soutěže kromě vyplacení odškodnění i zveřejnění návrhů. V této situaci, kdy zadavatel chce soutěž vyhlásit znova, by to znamenalo zmaření veškerého úsilí zadavatele, organizátora a zejména tvůrčí práce našich členů a zahraničních kolegů.

ČKA proto v této pozici rozhodla, že bude přínosnější, aby proběhla opakovaná soutěž se stejným zadáním, do kterého mohou architekti znovu podat své návrhy. Vzhledem k tomu že zadání zůstane stejné, ale musí být splněné veškeré lhůty jako při nové soutěži, mají účastníci možnost odevzdat původní návrhy nebo vlastní návrhy ještě vylepšit, či dokonce přijít s jiným konceptem. Stejně tak bude možná účast dalším týmům, které se z jakýchkoliv důvodů neúčastnili původní soutěže.

Dne 13. června 2024 byla soutěž znovu vyhlášena: Nová Alšova jihočeská galerie - Česká komora architektů (cka.cz)

Soutěž na mapě