Přeskočit na obsah

Nová brána Olbrachtova

Nová brána Olbrachtova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Nová Pankrác s.r.o., člen holdingu VELSKA

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 4. 2021 - 18. 6. 2021

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh objektu na Praze 4 v katastrálním území Krč, konkrétně na parcelách číslo 1052/165, 1052/179 a 1052/3, které zaujímají celkovou plochu 9 356 m2. Navržený objekt bude zahrnovat nájemní byty, kanceláře a služby v návaznosti na výstup z nové stanice metra Olbrachtova. Veškeré provozy budou dlouhodobě v majetku investora a budou pronajímané nájemcům. Zájmem investora je tedy návrh budovy s dlouhodobě efektivním provozem a kreativním řešením, který zaručí energetický štítek A i skutečnou energetickou efektivitu.

Na základě otevřené výzvy porota vybere 5 účastníků, kteří rozpracují své návrhy. Pro tyto týmy bude uspořádaná prohlídka lokality a následně jejich prezentace rozpracovanosti s diskuzí před porotou. Své finální návrhy budou moci porotě rovněž prezentovat.

Soutěžní dialog o návrh multifunkčního objektu.

Podání žádostí o účast: 3. 5. 2021, 14:00 hod.

Výzva k účasti v soutěži: 5. 5. 2021

Datum prohlídky soutěžní lokality: 10. 5. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 18. 6. 2021, 14:00 hod.

Workshop II: 28. - 29. 6. 2021

Datum odevzdání soutěžních návrhů: 10. 9. 2021, 14:00

Workshop III -  finální hodnocení poroty: 16. - 17. 9. 2021

 

 

1. cena

Benthem Crouwel Architects/ Nizozemí

Částka 1 200 000 Kč

olb-cceamoba-olbrachtova-benthem-crouwel-wsiii-1-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-benthem-crouwel-wsiii-2-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-benthem-crouwel-wsiii-3-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-benthem-crouwel-wsiii-4-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-benthem-crouwel-wsiii-5-2500x2500-q75.jpg

2. cena

querkraft architekten/ Rakousko

Částka 800 000 Kč

olb-cceamoba-olbrachtova-querkraft-wsiii-1-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-querkraft-wsiii-2-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-querkraft-wsiii-3-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-querkraft-wsiii-4-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-querkraft-wsiii-5-2500x2500-q75.jpg

3. cena

UNK architects/ Ruská federace

Částka 400 000 Kč

olb-cceamoba-olbrachtova-unk-wsiii-1-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-unk-wsiii-2-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-unk-wsiii-3-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-unk-wsiii-4-2500x2500-q75.jpg
olb-cceamoba-olbrachtova-unk-wsiii-6-2500x2500-q75.jpg

Soutěž na mapě