Přeskočit na obsah

Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova

Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc

Ceny a odměny celkem

290 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

290 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 3. 2020 - 25. 6. 2020

Datum vyhlášení soutěže

2. 3. 2020 00:00

Počet odevzdaných návrhů

58

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní
sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení měl být
jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo
setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh má být následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

Hodnocení poroty

2. cena

Refuel s.r.o.

Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Daniel Struhařík, Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel, MgA. Miroslav Chmel
Spolupráce: Ing. Jan Ambrož, Spolupracující osoba:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

The Büro, s.r.o.

Ing. Ing. arch. Jan Vrbka, Ing. arch. Iva Mrázková, Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Kristýna Blažíčková
Spolupráce: Bc. David Erik Bernátek, Spolupracující osoba:

Částka 15 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Ing. Marcela Koukolová, Ing. arch. Antonín Pokorný, Ing. arch. Cyril Nešleha, Ing. arch. Jaroslav Malina
Spolupráce:

Částka 15 000 Kč

Hodnocení poroty

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.