Přeskočit na obsah

Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova

Nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Olomouc

Ceny a odměny celkem

290 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 3. 2020 - 25. 6. 2020

Počet odevzdaných návrhů

58

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení umístění pobočky Knihovny města Olomouce do objektu původní
sídlištní kotelny na sídlišti, v křižovatce ulic Trnkova, Zikova a Rožňavská. Součástí řešení měl být
jak návrh provozního a dispozičního uspořádání, tak návrh zapojení knihovny do života sídliště.
Knihovna zde není vnímána jen jako „skladiště knih,“ ale i jako komunitní centrem. Tedy místo
setkávání, sdělování zkušeností, rozvíjení čtenářské gramotnosti, spolupráce se školami v okolí,
setkávání s rodiči a malými čtenáři, místy výtvarných dílniček a besed s regionálními osobnostmi.
Zvolený návrh má být následně rozpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

3. cena

Ing. arch. Daniel Struhařík, Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel, MgA. Miroslav Chmel

Částka 50 000 Kč

panel 01.jpg
panel 02.jpg

Odměna

The Büro, s.r.o.

Ing. Ing. arch. Jan Vrbka, Ing. arch. Iva Mrázková, Ing. arch. Ivo Stejskal, Ing. arch. Jan Rolinc, Ing. arch. Kristýna Blažíčková

Částka 15 000 Kč

B1_01.jpg
B1_02.jpg

Odměna

Ing. arch. Jaroslav Malina, Ing. Marcela Koukolová, Ing. arch. Antonín Pokorný, Ing. arch. Cyril Nešleha

Částka 15 000 Kč

panel1.jpg
panel2.jpg

Soutěž na mapě