Přeskočit na obsah

Nová športová hala Slávia v Trnave

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Účelom súťaže je získať najlepší návrh pre novostavbu univerzálnej športovej haly s príslušenstvom tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko - architektonického riešenia.

Dátum vyhlásenia súťaže: 9.7.2019
Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadosti o vysvetlenie : do 30.8.2019 do 24.00 hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi : do 8.10.2019 do 16.00 hod.