Přeskočit na obsah

Nová stanice metra Depo Zličín

Nová stanice metra Depo Zličín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

METROPROJEKT Praha a.s.

Ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

29. 11. 2021 - 2. 3. 2022

Počet odevzdaných návrhů

6

Popis

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení podoby nové stanice pražského metra Depo Zličín na prodloužené trase B za výjezdem z tunelu ze současné koncové stanice Zličín. Stanice bude povrchová, jednokolejná s bočním nástupištěm a bude umístěna při severním okraji kolejiště depa metra Zličín, které se nachází v těsné blízkosti dopravního uzlu křížení Pražského okruhu a Rozvadovské spojky.

Další požadovanou částí soutěžního návrhu bude také výhledové řešení rozšíření stanice v souvislosti s možným budoucím prodloužením trasy B v rámci urbanistického rozvoje Prahy. Rozšíření stanice bude probíhat směrem na jih přidáním dalšího nástupiště.

Stanice má umožnit co nejkratší přístup na trasu metra směrem do centra města z nově budovaného objektu s hromadnými garážemi P+R u ulice Na Radosti s kapacitou přibližně 500 parkovacích stání.

Součástí návrhu bude řešení objektu stanice, přilehlého veřejného prostranství v okolí stanice včetně souvisejících pozemních komunikací i sadových úprav, návaznosti na nově budovaný objekt garáží a řešení možného rozšíření stanice.

Dvoufázová užší projektová architektonická soutěž.

Tisková zpráva k soutěži.

1. cena

Petr Stolín Architekt

doc. Ing. arch. Petr Stolín, Jan Stolín, Alena Mičeková a Josef Stolín

Částka 140 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg

2. cena

Ivan Kroupa architekti

Ing. arch. Ivan Kroupa, Tomáš Zmek, Jan Vybíral, Alexander Storek a Tomáš Bouma

Částka 120 000 Kč

2. cena (1).jpg
2. cena (2).jpg
2. cena (3).jpg
2. cena (4).jpg

3. cena

LASOVSKY JOHANSSON ARCHITECTS

Ing. arch. Marek Šinágl, Juráš Lasovský, Hanna Johansson, Patrik Hábl a David Svensson.

Částka 100 000 Kč

3. cena (1).jpg
3. cena (2).jpg
3. cena (3).jpg
3. cena (4).jpg
3. cena (5).jpg

Soutěž na mapě