Přeskočit na obsah

Nová Střední zdravotnická škola s rozšířením Střední odborné školy v Liberci

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Liberecký kraj

Předpokládané ceny a odměny celkem

4 200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

3. 4. 2024 12:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

17. 6. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

19. 1. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

18. 1. 2024

Více informací

Popis

Předmětem projektové části Soutěže je 1. etapa záměru, kterou je novostavba Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické s rozšířením výukových prostor Střední odborné školy, včetně dopravní obslužnosti, venkovních zpevněných, sportovních a nezpevněných ploch a napojení na technickou infrastrukturu. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předmětem ideové části Soutěže je urbanistická regulace 2. etapy záměru, která zahrnuje novostavbu ubytovacího objektu se stravováním.

Řešené území se nachází v katastrálním území Rochlice u Liberce a je vymezeno v příloze P02 Soutěžních podmínek.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci 1. etapy (projektová část soutěže) jsou 630.000.000, - Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota Následné zakázky činí 43.000.000, - Kč bez DPH.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Lhůta pro podání soutěžního návrhu v 1. fázi soutěže byla prodloužena do 3.4.2024 do 12:00.

Soutěž na mapě