Přeskočit na obsah

Nová základní škola Komořany

Nová základní škola Komořany

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 12

Ceny a odměny celkem

2 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 6. 2021 - 15. 11. 2021

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracovaání architektonickýého návrhu novostavby základní školy v Praze 12-Komořanech, která bude sloužit 840 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 27 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá se dvěma tělocvičnami, školní jídelnou a kuchyní, družinou a dalšími nezbytnými provozy. Předmět soutěže bylo možné realizovat na pozemcích parc. č. 3856/25, 3856/24, 3856/23, 3835/13, vše v k. ú. Modřany, přiléhajících k ulici Do Koutů, Praha 12.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

1. cena

XTOPIX architekti s.r.o.

Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková, Ing. arch. Martin Málek, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. arch. Lucie Lorencová
Spolupráce: Spolupráce: Bc. Ondřej Fiedler, Bc. Lada Chromelová, Ing. arch. Michal Rešetár – architektura; Ing. Martin Černý – pozemní stavitelství; Ing. Martina Forejtová, MSc. Vladimír Novák / Land 05, s. r. o. - zahradní archi-tektura; Ing. Jiří Vítek, Bc. David Schenk / JV PROJEKT VH, s. r. o. – vodohospodářství a modrozelená in-frastruktura; Ing. Martin Rus / AED project, a. s. – pozemní stavitelství – HIP; MgA. Jan Drška – vizualizace

Částka 700 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

2. cena

SOA architekti s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. Štefan Šulek, Ing. arch. Ondřej Laciga
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Kateřina Luftová, Ing. arch. Dalibor Dvořák, Ing. arch. Sarah Sommerová, Ing. arch. Petra Lálová, Bc. Matěj Střecha, Bc. Arina Ushaková

Částka 500 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, S. R. O.

Spolupráce: Ing. arch. Michal Krištof, Spolupráce: Jiří Vala, Natália Korpášová, Michal Klimeš, Jan Šefl, Lukáš Kvasnica, Lukáš Krbec – specialista na dřevostavby, Šárka Svobodová – dopravní inženýr, Michal Černý – edukační specialista, Jaroslav Miklós – požární specialista, Petr Chmel – energetická koncepce

Částka 400 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Soutěž na mapě