Přeskočit na obsah

Nová základní škola pro Uhříněves

Nová základní škola pro Uhříněves

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 22

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 1. 2021 - 28. 5. 2021

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel kladl důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, které bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost zadavatele měla vytvářet vhodné a důstojné pracovní podmínky. Celková kapacita školy (počet žáků): 810.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.

 

 

 

2. cena

SOA architekti, s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Píhrt, Ing. arch. Ondřej Laciga, Ing. Štefan Šulek

Částka 750 000 Kč

02_1.jpg
02_2.jpg
02_3.jpg
02_4.jpg
02_5.jpg

Soutěž na mapě