Přeskočit na obsah

Nové centrum Jesenice

Nové centrum Jesenice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Jesenice

Ceny a odměny celkem

700 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 5. 2021 - 5. 10. 2021

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže o návrh bylo definování prostorového a funkčního řešení nového centra města Jesenice a zpracování komplexního urbanistického návrhu významného městského prostoru včetně nového náměstí, formovaného mj. objemovým řešením staveb tento prostor vytvářejících. Nové centrum bylo navrženo podél dvou ulic Říčanská a Budějovická na ploše cca 4 ha. Mělo by sloužit pro přibližně 15 000 místních obyvatel a 10 000 obyvatel ze spádového území. V novém centru mohla vzniknout výšková dominanta – nová radnice, případně další objekty s vhodnými funkcemi oživujícími prostor města. Zásadní součástí řešení nového centra bylo umístění všech požadovaných funkcí do stávajících či nově navržených objemů budov a návrh komplexního dopravního řešení.

Jednofázová užší projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

3. cena

Jsme k světu, s.r.o.

Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Anna Pflugová, Ing. arch. Eliška Johánková, Bc. Michaela Černá, Ing. arch. Matěj Smola

Částka 100 000 Kč

Místo_3_jsmeksvetu_a.jpg
Místo_3_jsmeksvetu_b.jpg
Místo_3_jsmeksvetu_c.jpg

Soutěž na mapě