Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Nové centrum Uhlířských Janovic

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Uhlířské Janovice

Předpokládané ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 1. kolo

26. 1. 2024 14:00

Datum odevzdání soutěžních návrhů - 2. kolo

23. 4. 2024 14:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 10. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 10. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování urbanistického návrhu dílčích úprav historického jádra města Uhlířské Janovice. Návrh bude sestávat z doplnění zástavby v prolukách, revitalizace hlavních veřejných prostranství a vytvoření podkladu pro koordinaci známých investičních záměrů města. Cílem urbanistického návrhu je identifikace stávajících hodnot, potenciálu pro rozvoj města a problematických míst v Řešeném území. Zadavatel očekává, že návrh nového hmotového uspořádání a využití veřejných prostranství zlepší kvalitu života ve městě a přiláká nové obyvatele.

Dvoufázová otevřená projektová urbanistická soutěž.