Přeskočit na obsah

"Nové Dolíky”, udržitelná čtvrť ve Slaném

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Slaný

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

20. 11. 2023 14:00

Datum podání žádostí o účast

15. 8. 2023 14:00

Datum vyhlášení soutěže

26. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

29. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování urbanisticko a architektonicko-krajinářského návrhu nové udržitelné čtvrti v lokalitě Nové Dolíky, která postupně vznikne v rozvojové ploše vymezené územním plánem v průběhu příštích 15-30 let, propojí západní část města s přilehlou krajinou, propojí okolní sídliště a doplní chybějící vybavenost a veřejná prostranství.

Jednofázová užší projektová urbanistická a architektonicko-krajinářská soutěž.

Termíny odevzání:

Lhůta pro podání žádosti o účast a portfolia je stanovena do: 15.08.2023 do 14:00 hodin.

Účastník podá Zadavateli panely gra fické části soutěžního návrhu ve fyzické podobě ve lhůtě: do 20.11.2023 do 14:00 hodin.

Účastník podá Zadavateli fyzický model ve lhůtě: do 27.11.2023 do 14:00 hodin.