Přeskočit na obsah

"Nové Dolíky”, udržitelná čtvrť ve Slaném

"Nové Dolíky”, udržitelná čtvrť ve Slaném

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Slaný

Ceny a odměny celkem

2 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 6. 2023 - 15. 8. 2023

Datum rozhodnutí

29. 5. 2023

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže bylo zpracování urbanisticko a architektonicko-krajinářského návrhu nové udržitelné čtvrti v lokalitě Nové Dolíky, která postupně vznikne v rozvojové ploše vymezené územním plánem v průběhu příštích 15-30 let, propojí západní část města s přilehlou krajinou, propojí okolní sídliště a doplní chybějící vybavenost a veřejná prostranství.

Jednofázová užší projektová urbanistická a architektonicko-krajinářská soutěž.

Termíny odevzání:

Lhůta pro podání žádosti o účast a portfolia je stanovena do: 15.08.2023 do 14:00 hodin.

Účastník podá Zadavateli panely gra fické části soutěžního návrhu ve fyzické podobě ve lhůtě: do 20.11.2023 do 14:00 hodin.

Účastník podá Zadavateli fyzický model ve lhůtě: do 27.11.2023 do 14:00 hodin.

1.cena/1

Konsorcium bauchplan ).(Taktiky

MgA. Eliška Málková, Ing. arch. Matěj Čunát, Tobias Baldauf, dipl. ing., Kay Strasser, dipl. dipl. ing.

Částka 400 000 Kč

1. místo_Konsorcium bauchplan ).( taktiky (1).jpg
1. místo_Konsorcium bauchplan ).( taktiky (2).jpg
1. místo_Konsorcium bauchplan ).( taktiky (3).jpg

1.cena/2

cityförster + atelier gram, s.r.o.

Ing. Štěpán Špoula, Jan Kudlička, Piotr Kalbarczyk, Marek Kratochvíl, Marina Kounavi

Částka 400 000 Kč

1. místo_cityförster + atelier gram (1).jpg
1. místo_cityförster + atelier gram (2).jpg
1. místo_cityförster + atelier gram (3).jpg

Soutěž na mapě