Přeskočit na obsah

"Nové Dolíky”, udržitelná čtvrť ve Slaném

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Slaný

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 6. 2023

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování urbanisticko a architektonicko-krajinářského návrhu nové udržitelné čtvrti v lokalitě Nové Dolíky, která postupně vznikne v rozvojové ploše vymezené územním plánem v průběhu příštích 15-30 let, propojí západní část města s přilehlou krajinou, propojí okolní sídliště a doplní chybějící vybavenost a veřejná prostranství.

Jednofázová užší projektová urbanistická a architektonicko-krajinářská soutěž.