Přeskočit na obsah

Nové hlavní nádraží Brno

Nové hlavní nádraží Brno

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Správa železnic, státní organizace, Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

47 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 8. 2020 - 18. 6. 2021

Počet odevzdaných návrhů

9

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže o návrh byl návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické studie.

Součástí návrhu bylo také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musel zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby zejména s ohledem na kvalitu pěších přesunů a pěšího prostupu drážním tělesem a v neposlední řadě vazby na urbanistickou strukturu nové čtvrti.
Návrh také zahrnul kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru včetně budov podle stavebního programu.

Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti TEN-T má být stavba svým významem i účelem značně přesahovat hranice města a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se má stát nejen novou vstupní branou do města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města.

Cílem Soutěže o návrh bylo nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti.

Mezinárodní dvoufázová užší projektová urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž.

1. cena

Benthem Crouwel International B.V.

Daniel Jongtien, Jan Benthem (Benthem Crouwel International B.V.), Martin Biewenga (West 8)

Částka 6 000 000 Kč

B6_BRNO-Panels_PHASE-02_Stranka_1.jpg
B6_BRNO-Panels_PHASE-02_Stranka_2.jpg
B6_BRNO-Panels_PHASE-02_Stranka_3.jpg
B6_BRNO-Panels_PHASE-02_Stranka_4.jpg
B6_BRNO-Panels_PHASE-02_Stranka_5.jpg

2. cena

Sdružení Pelčák a partner architekti – Müller Reimann Architekten

prof. Ing. arch. Petr Pelčák, prof. Dipl.-Ing. Thomas Erich Peter Müller, prof. Dipl.-Ing. Ivan Reimann, Ing. Petr Soldán
Spolupráce: Spolupráce: Jakub Czapek, Richard Čech, Daniel Gášek, Jakub Hanžl, Jan Kozák, Filip Musálek, Jan Sochor, Richard Sukač, David Vahala, Miroslava Zadražilová, Radek Brunecký, Filip Gladiš, Jan-Peter Koppitz, Václav Hájek, Ralf Günter Voss

Částka 5 000 000 Kč

B6_P1.jpg
B6_P2.jpg
B6_P3.jpg
B6_P4.jpg
B6_P5.jpg

3. cena

ingenhoven architects GmbH, Architektonická kancelář Burian-Křivinka, architekti Koleček-Jura

Spolupráce: Spolupráce: M. Reuter, A. Buchbinder, Myung-Hun Ha, M. Stenftenagel, C. De Lucas Fernández, H. Kühn; S. Shin, P. Pistorius. D. Szczygielski, N. Polonyankina, I. Koleček, F. Venier, C. Magri, G. Ezgi Boz, A. Parente, M. Friedrich, R. Bechmann, D. Schmeer, F. Waimer, H. Schlenz, G. Kichler, P. Gross, J. Müller, K. Babetzki, C. Luft, R. Lieb

Částka 4 000 000 Kč

panel_1.jpg
panel_2.jpg
panel_3.jpg
panel_4.jpg
panel_5.jpg

Soutěž na mapě