Přeskočit na obsah

Nové Mlýny Kutná Hora

Nové Mlýny Kutná Hora

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

NAVILOCK s.r.o.

Ceny a odměny celkem

1 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

22. 12. 2022 - 31. 3. 2023

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh novostavby rezidenčního objektu určeného k nájemnímu bydlení.
Návrh měl odrážet výjimečnost místa i města Kutná Hora, splnit nároky na vysoký standard
bydlení i zajištění všech souvisejících funkcí pro komfort rezidentů a zároveň vhodně doplnit
strukturu města v širších urbanistických souvislostech.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

1. cena sdílená

ATELIER BOD ARCHITEKTI S.R.O.

Částka 175 000 Kč

1. cena BOD ARCHITEKTI (1).jpg
1. cena BOD ARCHITEKTI (2).jpg
1. cena BOD ARCHITEKTI (3).jpg
1. cena BOD ARCHITEKTI (4).jpg

3. cena

NEUHĀUSL HUNAL s.r.o.

Částka 50 000 Kč

3. cena Neuhausl Hunal (1).jpg
3. cena Neuhausl Hunal (2).jpg
3. cena Neuhausl Hunal (3).jpg
3. cena Neuhausl Hunal (4).jpg

Soutěž na mapě