Přeskočit na obsah

Nové náměstí v České Třebové

Nové náměstí v České Třebové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Česká Třebová

Ceny a odměny celkem

275 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

27. 8. 2014 - 31. 10. 2014

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na revitalizaci „Nového náměstí v České Třebové“ včetně návrhu dopravního řešení okolních ulic - místních komunikací (vymezení hranic území urbanisticko - architektonického řešení, vymezení hranic území dopravního řešení), jeho prostorového a funkčního uspořádání zahrnující úpravy veřejného prostranství, včetně názoru na propojení s širšími městskými souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb.

 

Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

 


 


1. cena

Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá

Částka 100 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Vít Rýpar, Vladimír Sitta

Částka 75 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg
Místo_2_e.jpg

3. cena

Jiří Vojtěšek, Anna Oprchalová, Tomáš Beneš

Částka 50 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Jiří Ksandr, Vít Šimek, Veronika Veselá, Darina Bartková

Částka 35 000 Kč

Odměna_Ksandr_a.jpg
Odměna_Ksandr_b.jpg

Odměna

Tomáš Babka, Petra Dvořáková

Částka 15 000 Kč

Odměna_Babka_a.jpg
Odměna_Babka_b.jpg
Odměna_Babka_c.jpg

Soutěž na mapě