Přeskočit na obsah

Nové výukové centrum 3. LF UK

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Předpokládané ceny a odměny celkem

4 250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

28. 11. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

12. 9. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

8. 9. 2022

Více informací

Popis

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o návrh na nové výukové centrum ve stávajícím univerzitním areálu u Vinohradské nemocnice v Praze. Cílem soutěže je vybrat nejlepší architektonické, technické a provozní řešení univerzitní budovy, která rozšíří stávající kapacity pro výuku. Vítězný tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat, bude řešit i veřejná prostranství v nejbližším okolí stavby a stávajících budov.

Předpokládané investiční náklady na stavební činnost byly stanoveny na 50.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 50.000.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě